Disclaimer GezondheidsBon

De informatie op de website van GezondheidsBon wordt met uiterste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen, dan wel uit de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Gezondheidsbon BV is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan je via links op onze websites kennisneemt.

 

stenen

andrewhoDisclaimer GezondheidsBon